ترینر چیست؟

ترینر چیست؟

ترینر چیست؟ به نام خدا -ترینر چیست؟ترینر یک فایل اجرایی است که طراحی می شود و هدف آن تغییر مقادیر بازی است روش های ساخت ترینر: دوروش برای ساخت ترینر وجود دارد البته طبق تحقیقات سایت مستر گیمز که به ترتیب به آن اشاره می کنم شماره1: با استفاده از نرم افزار شماره2: به کمک […]