تریلر بازی زمین بایر Wasteland 3

تریلر بازی زمین بایر Wasteland 3 امروز تریلر بازی زمین بایر که ترینر این بازی را در سایت قرار دادیم بطور موفصل توضیح خواهیم داد     سبک بازی این بازی یک بازی آخرزمانی است و بصورت  بازی نوبتی می باشد که در آن شما با کامپیوتر بصورت نوبتی حمله می کنید سازنده بازی این […]