دانلود ترینر بازی Archive

دانلود ترینر سالم بازی Far Cry

دانلود ترینر بازی Far Cry 5

دانلود ترینر سالم بازی Far Cry 5 تا به این‌جا فقط به تحسین سری Far Cry پرداختیم. اما  این زنجیره را پاره می‌کند. البته Far Cry 4 به خودی خود، ابدا بازی بدی نبود اما …

دانلود ترینر سالم بازی Sniper Ghost Warrior 3

دانلود ترینر سالم بازی Sniper Ghost Warrior 3 داللود ترینر سالم بازی Sniper Ghost Warrior 3 نقدبازی Sniper Ghost Warrior 3 بازی‌های اول شخص محبوبیت خاصی را میان بازیکنان دارند و دلیل آن نیز دید دوربین …