دانلود ترینر بازی Pathfinder Kingmaker

دانلود ترینر بازی Pathfinder Kingmaker

دانلود ترینر بازی Pathfinder Kingmaker سری بازی‌های نقش‌آفرینی Pathfinder، برآمده از نسخه‌ی ۳.۵ قوانین D&D (Dungeons & Dragons) هستند که توسط ناشری به نام Paizo Publishing، در پی تغییرات نسخه‌ی چهارم بازی اصلی ساخته شدند. از آنجایی که بازی تخته‌ای Pathfinder به قوانین نسخه‌ی ۳.۵ پایبندی بیشتری داشت، این سری توانست در چند فصل از […]